INFINITY GROUP a.s.

Realizácia projektu z fondov EÚ

Úspešne sme realizovali projekt z fondov Európskej Únie na zvýšenie konkurencieschopnosti a hospodárskeho rastu našej firmy.

Operačný program: Konkurencieschpnosť a hospodársky rast

Cieľ projektu: Nákupom inovatívnych technológií podporiť zvyšovanie konkurencieschopnosti podniku

Prijímateľ: INFINITY GROUP a.s.

Miesto realizácie projektu: Dobronivská cesta 8923, 960 01 Zvolen

Začatie projektu: 01. 03. 2014

Výška schváleného príspevku: 387 085,- Eur

Ukončenie projektu: 30. 09. 2014

Stav PRED realizáciou projektu

Výrobný proces je zameraný predovšetkým na delenie materiálu a pridružené strojárske procesy, s využitím tradičných technológií, ktoré v súčasnosti nedosahujú požadovanú produktivitu práce.

Stav PO realizácii projektu (popis projektu)

Dôjde k rozšíreniu výrobných kapacít a produktivity práce formou zavedenia inovatívnych technológií nasledovného rozsahu:

  • CNC ohraňovací lis
  • Hydraulický rovnací lis
  • CNC vertikálne obrábacie centrum

Popis projektu vo formáte PDF

Odkazy:

www.siea.sk

www.economy.gov.sk