INFINITY GROUP a.s.

Vyhodnotenie ponúk – robotizovaná linka na odihlenie dielov po rezaní laserom, plazmou a kyslík acetylénom

Záznam z prieskumu trhu na predloženú výzvu a vyhodnotenie ponúk dodávateľov.

Dátum zverejnenia vyhodnotenia: 8.10.2021.

Záznam z prieskumu trhu

Kompletný záznam prieskumu trhu, predložených ponúk a výsledkov:

Podrobnosti výzvy

Veríme, že sa súťaže zúčastníte a predložíte akceptovateľnú ponuku na požadovaný predmet zákazky v súlade s výzvou na predkladanie ponúk.

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva INFINITY GROUP a.s.