INFINITY GROUP a.s.

Výzva ukončená – obrábacie centrum s robotizáciou nakladania obrobkov

Na základe vyhodnotenia predložených ponúk sa víťazom výzvy stala spoločnosť MIKRON SLOVAKIA s.r.o.

Výzva ukončená - obrábacie centrum s robotizáciou nakladania obrobkov

Kompletný záznam prieskumu trhu a predložených ponúk:

Záznam z prieskumu trhu

Dátum zverejnenia výzvy: 9.3.2021

Podrobnosti výzvy nájdete v nasledujúcich dokumentoch:

Ďakujeme všetkým zúčastneným za záujem a predloženie ponuky.

S pozdravom

Ing. Tomáš Pilát, predseda predstavenstva INFINITY GROUP a.s.